nederlandse vereniging voor traumachirurgie
subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

De NVT-evenementen app.
Nu beschikbaar in de App Store en Google Play.

 

De belangrijkste missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor ongevalslachtoffers in Nederland. Dit wordt bereikt door adequate opleiding, wetenschappelijk onderzoek, registratie en controle en de regie over de samenwerking met de andere disciplines binnen de traumazorg.

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie heeft speciaal voor al haar events een app ontwikkeld.
Deze app kunt u dowloaden via de App Store of via Google Play.

 

download-apple download-googleplay

Disclaimer

De verwerking van de gegevens op nvtevents.nl en de totstandkoming van nvtevents.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Nederlandse vereniging voor Traumachirurgie noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op nvtevents.nl en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via nvtevents.nl wordt aangeboden.
Bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden waarover geen controle heeft. Nederlandse vereniging voor traumachirurgie draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Op grond van de informatie op nvtevents.nl dienen derhalve geen directe acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen. Nederlandse vereniging voor Traumachirurgie is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk cq. beschikbaar zijn van nvtevents.nl voor de gebruiker.

Privacy Statement

nvtevents.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website/app. U kunt de website/app anoniem bezoeken. Bij bezoek aan de website/app zal, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u worden verzameld en/of op enigerlei wijze worden verwerkt. Wanneer u deze website/app bezoekt, wordt uw IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt nvtevents.nl deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om de door uw gevraagde en relevante informatie te verstrekken. We zullen uw gegevens nooit aan derden doorspelen. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website/app kunnen worden bezocht.